Available courses

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (120 MIN)

  Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

  • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 120 minut

  POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (90 MIN)

  Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

  • Teoretická část obsahuje 40 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 30 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 10 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 53 z celkového počtu 70 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 90 minut

  NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (120 MIN)

  Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

  Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

  • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 120 minut

  NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ (135 MIN)

  Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

  • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 135 minut

  POJIŠTĚNÍ VELKÝCH POJISTNÝCH RIZIK (150 MIN)

  Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

  • Teoretická část obsahuje 72 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 54 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 18 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 90 z celkového počtu 120 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 150 minut

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (135 MIN)

  Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel (pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

  • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
  • 32 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel.
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 1 případová studie v praktické části je z oblasti pojištění motorových vozidel.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 135 minut

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (180 MIN)

  Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění (neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona č. 170/2018 Sb.), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
  Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

  • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
  • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního občanského pojištění.
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního občanského pojištění.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 180 minut

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ (180 MIN)

  Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů (neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
  Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

  • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
  • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění podnikatelů.
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 180 minut

  ZKOUŠKA IX. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ VELKÝCH RIZIK

  Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých rizik, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.

  Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Pojištění podnikatelů.

  • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
  • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pojištění velkých rizik (Zkouška V.)
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění (Zkouška I.)
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 180 minut  Oznámení stránek

  (There are no discussion topics yet in this forum)